Aanmelden

Meedoen? - Word je enthousiast van onze plannen en visie? Als je belangstelling hebt om lid te worden kan je een bericht sturen en ontvang je een mail met uitleg over de procedure die we volgen om nieuwe leden in onze vereniging aan te nemen. We doen dit zorgvuldig en nemen de tijd om elkaar te leren kennen en wederzijds te onderzoeken of er een match is.


We vinden het van belang te noemen dat het samen ontwikkelen en samenleven inzet van tijd en commitment vraagt. Het is fijn als potentiële nieuwe leden zich dat realiseren.